Vệ sinh công nghiệp

1. Vệ sinh, làm sạch các loại kính công nghiệp.
2. Vệ sinh nhà xưởng
3. Vệ sinh máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất
4. Cung cấp hệ thống máy xử lý lắng cặn nước thải, chất lỏng.
Comments