Lắp đặt hệ thống

I. TIẾP NHẬN THÔNG TIN KHÁCH HÀNG & KHẢO SÁT MẶT BẰNG
Tìm hiểu mục đích sử dụng của khách hàng và yêu cầu thiết bị hệ thống mạng, server để đưa ra được chi phí tiết kiệm nhất, hoạt động với hiệu năng cao nhất
Tiến hành khảo sát mặt bằng, kết cấu của toà nhà, đo đạc vị trí lắp đặt thiết bị mạng, server
Đưa ra điều kiện thi công và chủng loại vật liệu thi công (cable, ống nẹp,...) cho khách hàng lựa chọn
Các điều kiện có thể ảnh hưởng đến hệ thống mạng máy tính
II. LẮP ĐẶT HỆ THỐNG MẠNG MÁY TÍNH
Tiến hành thi công cáp mạng
Triển khai thiết bị dẫn (ống nhựa, nẹp…).
Triển khai hệ thống cáp mạng theo sơ đồ thiết kế.
Đánh dấu dây cáp và kết nối vào Switch.
Lắp đặt máy tính và các thiết bị ngoại vi vào hệ thống.
Cài đặt hệ thống cho toàn bộ các máy tính.
Cài đặt hệ điều hành Linux, Windows... cho Server.
Cài đặt giao thức truyền tải mạng và các dịch vụ mạng.
Phân quyền server: tạo nhóm người dùng (theo phòng ban, theo tính chất công việc).
Thiết lập tài khoản người dùng
Phân quyền người dùng
Cài đặt chương trình ứng dụng mạng
Cài đặt giao thức các máy con
Lắp đặt máy tính và các thiết bị ngoại vi vào hệ thống.
Chia sẻ tài nguyên máy con
III. CHUYỂN GIAO HỆ THỐNG
Kiểm tra sự tương thích và ổn định của hệ thống IT
Nghiệm thu hệ thống IT
Chuyển giao hồ sơ thiết bị (phiếu bảo hành, tài liệu kỹ thuật…)
Chuyển giao hồ sơ thiết kế lắp đặt và sơ đồ mạng
Hướng dẫn sử dụng và quản trị mạng.
IV. THỜI GIAN TRIỂN KHAI HỆ THỐNG
Khảo sát & vẽ phác thảo sơ đồ mạng: 1 buổi hoặc 1 ngày tùy theo số lượng máy, mô hình mạng, môi trường làm việc.
Lập hồ sơ khảo sát kỹ thuật: 1 - 2 ngày.
Thi công: tùy thuộc khối lượng công trình (từ 1-2 ngày trở lên)