Hàng rào công nghiệp

1. Hàng rào cho Khu Công nghiệp, nhà máy, nhà xưởng
2. Sử dụng các vật liệu hàng rào theo yêu cầu: Kim loại, betong, hoặc chất liệu khác

Comments