Bulong các loại

Chúng tôi cung cấp bulong các loại: trắng, đen...cho:
1. Bulong khuôn ly tâm
2. Bulong máy móc thiết bị đủ các loại size.
3. Bulong trắng các loại đủ size
   Bulong to dài


Comments