Bảo trì bảo dưỡng

Chúng tôi cung cấp cho nhà máy các gói dịch vụ bảo trì công nghiệp- bảo dưỡng dân dụng và công nghiệp bao gồm bảo dưỡng trọn gói, bảo dưỡng định kỳ, bảo dưỡng dự phòng và bảo dưỡng đột xuất. 
 1. Dịch vụ bảo dưỡng trọn gói tất cả các hạng mục trong nhà máy
 2. Dịch vụ bảo dưỡng văn phòng
 3. Dịch vụ bảo dưỡng hệ thống máy móc
 4. Dịch vụ bảo dưỡng thiết bị công nghiệp
 5. Dịch vụ bảo dưỡng dây chuyền sản xuất công nghiệp
 6. Dịch vụ bảo dưỡng hệ thống điện
 7. Dịch vụ bảo dưỡng hệ thống điều hòa
 8. Dịch vụ bảo dưỡng hệ thống thông gió
 9. Dịch vụ bảo dưỡng nhà xưởng
 10. Dịch vụ bảo dưỡng các hệ thống phụ trợ khác
 11. Dịch vụ bảo trì trọn gói tất cả các hạng mục trong nhà máy
 12. Dịch vụ bảo trì văn phòng
 13. Dịch vụ bảo trì hệ thống máy móc
 14. Dịch vụ bảo trì thiết bị công nghiệp
 15. Dịch vụ bảo trì dây chuyền sản xuất công nghiệp
 16. Dịch vụ bảo trì hệ thống điện
 17. Dịch vụ bảo trì hệ thống điều hòa
 18. Dịch vụ bảo trì hệ thống thông gió
 19. Dịch vụ bảo trì nhà xưởng
 20. Dịch vụ bảo trì các hệ thống phụ trợ khác